Elementlära / Elementa

Husgeråd trinda tvärhandshöga

Sumeriska?

Summariska?

Å, Bagdad- babuschkor!

Stärkta av ättika

49 kärl

wired

för en annan civilisation

Tillbaka- bombade
till stenåldern?

Rasade ruinerade?

Nej

Vardagliga korrosiva

En tantbrigad kärv av katastrofer

(»Tillbaka
till framtiden«)

Motståndsceller i undre ordning

Ättikans
radikala elektricitet

Lyfter tyngdkraften i håret

Uppståndelsen stor

När det fria fallet upp-

hävs

Till Christian Andersson

Household utensils
plump
hardly a hand's breadth high

Sumerian?

Summary?

Oh, Baghdad babushkas!

Braced
with vinegar

49 vessels

wired

for another civilisation

Bombed
back
to the stone age?

Razed ruined?

No

Quotidian corrosive

A bevy of biddies coarse with calamity

(»Back
to the future«)

Resistance cells of lesser order

Vinegar's
radical electricity

Lifts gravity by the hair

Rising and rumpus great

As
free falling is up-

ended

To Christian Andersson

by Aris Fioretos
/ text info

The poem was first published in the exhibition catalogue From Lucy with love, Moderna Museet Malmö (2011).